Maszyny do remontów dróg

Maszyny do remontów i naprawy dróg oferowane są w jako urządzenia ciągnione lub do zabudowy na podwoziu pojazdu. Oferowane są w następujących grupach :

- recyklery - służą do powtórnego grzania i przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych

- remontery - służą do cząstkowej naprawy nawierzchni drogi przy zastosowaniu grysu i emulsji

- skrapiarki -służą do podgrzewania i skrapiania oraz transportu emulsji lub lepiszczy biutumicznych

- termosy - służą do transportu gorących asfaltów drogowych

- malowarki linii - służą do malowania linii i oznakowań poziomych na drogach i parkingach

Recyklery zerwanych mas bitumicznych uniezależniają wykonawcę od otaczarni i są urządzeniami holowanymi przez pojazdy wyposażone w pneumatyczny układ hamulcowy. Podgrzewanie masy bitumicznej odbywa się palnikiem olejowym. Załadunek i rozładunek masy odbywa się ręcznie. Wydajność około 2-3 tony/godz

Remontery są urządzeniami do naprawy nawierzchni dróg metodą "na zimno". Naprawy przy użyciu remontera nie wymagają stosowania innych urządzeń czy maszyn. Remonter jest obsługiwany przez 1 - 2 osoby. Idea naprawy głębokich powierzchniowych ubytków oraz warstwy ścieralnej powierzchni polega na wbudowaniu pod ciśnieniem mieszanki grysu z emulsją w istniejący ubytek, wybój lub pęknięcie w nawierzchni.

Skrapiarki przeznaczone są do transportu lipiszczy bitumicznych lub emulsji asfaltowych, ich podgrzewania oraz skrapiania nimi nawierzchni przy budowie i naprawie dróg.

Termosy przeznaczone są do transportu gorących asfaltów drogowych przy zachowaniu właściwej temperatury masy. Przeznaczone są do zabudowy na dowolnym podwoziu samochodowym lub przyczepie. Zabudowy dokonuje producent lub sam użytkownik wg wskazówek producenta. Po zakończeniu robót drogowych można zdjąć termos, a samochód wykorzystywać do innych zadań.

Malowarki linii to prowadzone lub w wersji samojezdnej maszyny do nanosznia metodą hydrodynamiczną (bezpowietrzną) farb drogowych w postaci linii. Malowarka umożliwia korzystanie z pistoletu malarskiego jako ręcznego do malowania wg szablonu. Urządzenia wykorzystywane do malowania oznakowań poziomych na drogach, parkingach