Maszyny - osprzęt i przystawki

Maszyny do robót ziemnych dzięki swoim osprzętom i przystawką roboczym stanowią niezbędny sprzęt na placach budów czy w rolnictwie. Osprzęt mozna podzielić na :

- osprzęt i przystawki dla budownictwa i robót drogowych

- osprzęt i przystawki dla obsługi komunalnej (letniej i zimowej)

- osprzęt i przystawki dla przemysłu

- osprzęt i przystawki dla rolnictwa i ogrodnictwa

Dzięki dużej ilości przystawek maszyna może być w większym stopniu wykorzystywana do prac. Znaczna grupa przystawek i osprzętu wykorzystuje układ hydrauliczny maszyny do swojej pracy (frezarki, kosiarki, zamiatarki, młoty, koparki czy wiertnice).

Do najpopularniejszych osprzętów ( obok wideł do palet i łyżek ) należą : zamiatarki, młoty do kucia , frezarki drogowe czy do pni, świdry do gruntu, glebogryzarki, koparki podsiębierne czy łańcuchowe,

Duża grupa przystawek to urządzenia do pielęgnacji i utrzymania zieleni i ziemi : glebogryzarki, świdry do gruntu, zgrabiarko-przesiewacze, koparko-przesadzarki, brony wirnikowe czy kosiarki.

Dla usprawnienie prac w rolnictwie przygotowano : szufle i widły zwykłe lub z chwytakiem hydraulicznym, podajniki pasz czy chwytaki do kiszonki.

Zimowe utrzymanie dróg i placów ułatwiają różnego typu szufle, pługi do śniegu jednostronne czy dwustronne, odśnieżarki rotacyjne oraz piaskarko-solarki.