Nożyce i giętarki do prętów

Oferta maszyn do cięcia i gięcia prętów zbrojonych. Oferta obejmuje nożyce elektryczne do cięcia, giętarki elektryczne do gięcia i giętarko-nożyce tzw. urządzenia kombi realizujace cięcie i giecie prętów zbrojeniowych. Ofertę uzupełniają ręczne nożyce i giętarka do prętow.

Giętarki DEL w zależności od typu przeznaczone są do gięcia prętów zbrojonych o średnicy do 50 mm. Wyposażone są w mechanizm rewersyjny pozwalający na obrót stołu w obu kierunkach w pełnym zakresie. Kąt obrotu stołu nastawiany jest z dużą dokładnością za pomoca ograniczników. Giętarka wyłącza się automatycznie i wraca do pozycji wyjściowej po osiągnięciu nastawionego ogranicznikiem kąta obrotu. Wszystkie narzędzia są ulepszane cieplnie.

Nożyce CEL w zależności od typu przeznaczone są do cięcia prętów zbrojeniowych o maksymalnej średnicy 45 mm. Wszystkie elementy odpowiedzialne za trwałość maszyny wykonano z materiałów obrabianych cieplnie. Prostokątne noże posiadają 4 krawiędzie tnące. Maszyny wyposażono w zaczep i rękojeść ułatwiającą transport.

Giętarko-nożyce są maszynami w zależności od typu przeznaczonymi do gięcia prętów o maksymalnej średnicy 40mm i cięcia prętów o średnicy do 32 mm.Maszyny dzięki swej uniwersalności znajdują zastosowanie głównie na placach budowy. Maszyna łaczy w sobie funkcje giętarki DEL i nożyc CEL

Wyposażenie dodatkowe giętarek i giętarko-nożyc pozwala na rozszerzenie zakresu zastosowań o wykonywanie strzemion, gięcie spiral i gięcie prętów w łuki o dużej średnicy