Pompy do wody i szlamu

Pompy do wody zabrudzonej i do szlamu napędzane silnikiem benzynowym Hondy. Motopomy wirnikowe służą do wypompowywania różnego rodzaju cieczy. W zależności od rodzaju korpusu pompy może to być woda czysta, woda zabrudzona, szlam lub chemikalia. Wirowe motopomy posiadają wirnik łopatkowy, który jest głównym elementem roboczym.

Zasada działanie pompy wirnikowej : po zalaniu i uruchomieniu motopompy cząstki cieczy pod wpływem obrotu łopatek i wytwarzanej przez nie siły odśrodkowej poruszają się od środka wirnika ku jego obwodowi. Wskutek różnicy ciśnienia działąjącego na powierzchnię cieczy w zbiorniku dolnym i ciśnienia u wlotu wirnika następuje dopływ cieczy poprzez króciec wlotowy (ssawny) do wirnika, a stamtąd poprzez króciec wylotowy (tłoczny) ciecz zostaje przepompowana na zewnątrz

Motopomy wirnikowe muszą byc zalane wodą przed uruchomieniem ( uruchomienie pompy z niezalanym wirnikiem spowoduje przegrzanie go, a w konsekwencji uszkodzenie.